Assessment Calendar

2019-20 STATE ASSESSMENT CALENDAR

Testing Dates
 • WY-TOPP Modulars: September 10, 2019 – June 12, 2020
  • on demand for Grades 1-11
 • WY-TOPP Interim (Fall): September 10 – October 4, 2019
  • ELA: Grades 1-10
  • Mathematics: Grades 1-10
  • Writing: Grades 3, 5, 7, and 9
 • WY-TOPP Interim (Winter):  January 14 – February 7, 2020
  • ELA: Grades 3-10
  • Mathematics: Grades 3-10
  • Writing: Grades 3, 5, 7, and 9
 • WY-TOPP Interim (Spring): April 14 – May 8, 2020
  • Reading: K-2
  • Math: K-2
 • WY-TOPP Summative: April 14 – May 8, 2020
  • ELA:  Grades 3-10
  • Mathematics: Grades 3-10
  • Science: Grades 4, 8, and 10
  • Writing: Grade 3, 5, 7, and 9
 • WY-ALT: March 3 – April 22, 2020
  • ELA: Grades 3-10
  • Mathematics: Grades 3-10
  • Science: Grades 4, 8, 10
 • ACT – (Option 1) Initial Paper Test Date: March 24, 2020
  • Initial Accommodated Paper Test Dates: March 24-27, 30, 31, April 1-3, 2020
  • Initial Online Standard & Accommodated Test Dates: March 24-26, 31, April 1-2, 2020
  • Grade 11
 • ACT – (Option 2) Initial Paper Test Date: April 7, 2020
  • Initial Accommodated Paper Test Dates: April 7-10, 13-17, 2020
  • Initial Online Standard & Accommodated Test Dates: April 7-9, 14-16, 2020
  • Grade 11
 • ACT – (Option 3) Initial Paper Test Date: April 21, 2020
  • Initial Accommodated Paper Test Dates: April 21-24, April 27 – May 1, 2020
  • Initial Online Standard & Accommodated Test Dates: April 21-23, 28-30, 2020
  • Grade 11
 • WorkKeys (optional):
  • Grades 11-12
 • ACCESS 2.0: January 21 – February 25, 2020
  • Grades K-12